RuleStore_hourglass

Motor til personalisering

RuleStore® Webservice beriger dine applikationer med en unik personaliseringsmotor og avanceret beslutningsstøtte. Fjern kompleksitet og dyre løntimer i både udvikling og vedligeholdelse. Få hurtigere, bedre og billigere softwareløsninger med intelligens.

Stærk motor til personalisering

RuleStore® Webservice gør det muligt at berige virksomhedsløsninger med stærk software motor til personalisering og avanceret beslutningsstøtte. Med få simple webservice kald kan enhver applikation få tilført de mange avancerede muligheder for personalisering.

Hurtigere, nemmere og fejlfri software

Med RuleStore® Webservice fjernes stor kode kompleksitet fra applikationsudviklingen, da al kvalitetssikret forretningsviden er indkapslet i en logisk model som tilgås via webservices.

Forretningsviden skal ikke længere programmeres og vedligeholdes i applikationen, hvilket medfører markant hurtigere og nemmere applikationsudvikling.

Programmeringsfejl undgås og kostbar tid til fejlfinding elimineres, hvormed applikationen hurtigere kan sættes i  drift. Samtidig bliver applikationskoden mere enkel og nemmere at vedligeholde for IT folk.

Fleksibelt systemdesign

Ved at adskille forretningslogik og applikationskode i applikationen opnås en langt større frihed, fleksibilitet og hurtighed. Forretningsfolk kan løbende opdatere og frigive forretningsviden uden at skulle involvere IT folk for hver eneste opdatering.

Samtidig kan IT folk koncentrere sig om selve applikationsudviklingen uden at skulle bekymre sig om at forstå og omsætte forretningslogik til programmeringskode. Dermed er der ikke længere behov for at programmørerne har detaljeret kendskab til forretningsviden eller der bruges omfattende ressourcer på vidensoverdragelse.

Bedre performance

RuleStore® Webservice giver en markant bedre performance end ved at programmere forretningslogikken på traditionel vis.

Responstid er markant lavere, da al forretningsviden er kvalitetssikret og beregnet på forhånd inden frigivelse til brugerne.

Med RuleStore® Webservice skal applikationsudviklere udelukkende bruge ét simpelt webservice kald for at få samtlige konsekvenser af ethvert brugervalg, hvilket giver en svartid på få millisekunder uanset omfang og kompleksitet af forretningsviden.  

Traditionel programmering skal behandle og analysere samtlige programmerede regler før konsekvenserne af et valg kan bestemmes. Denne proces er tidskrævende, især jo mere omfangsrig og kompleks forretningsviden virksomheden har, og ofte vil responstid være på flere sekunder.

RuleStore® Webservice baserede løsninger har desuden et lavt og forudsigeligt behov for hukommelse allokering, ofte kan logiske modeller etableres med ganske få kB (kilobytes!). Det giver en langt bedre system performance.

Bedre brugeroplevelse

Al forretningsviden indeholdt i RuleStore® Webservice er valideret og beregnet før frigivelse og dermed sikres kvaliteten at enhver frigivelse. Brugerne navigeres sikkert rundt blandt alle de mulige kombinationer med automatisk forklaring og løsning på eventuelle konflikterende valg. Det giver en uovertruffen brugeroplevelse.

Med traditionel programmering af forretningslogik er der ingen garanti for at et brugervalg fører til en valid løsning eller at en bruger kan guides til en sikker valid løsning ved konflikterende valg.

Minimal vedligehold

Løbende vedligeholdelse af applikationskode for forretningslogik kan helt elimineres ved brug af RuleStore® Webservice.

Med RuleStore® Webservice sker ændringer af forretningslogikken udelukkende i den indkapslede logiske model. Applikationen vil automatisk få denne opdaterede viden via dens webservicekald uden at selve applikationen skal opdateres. Det betyder, at enhver virksomhed kan spare mange kostbare løntimer både i udvikling og løbende vedligeholdelse.

Kom hurtigere og billigere i mål

Med brug af RuleStore® Webservice bliver det nemmere, billigere og hurtigere både at udvikle og vedligeholde applikationer med avanceret beslutningsstøtte. Det bliver hurtigere og mere fleksibelt at ændre og frigive forretningslogik – og brugerne får yderligere en bedre oplevelse med god performance og unik guidning.