1. Introduktion​

Når de oplysninger vi indsamler kan henføres til dig (”personoplysninger”), sørger vi for at dette kun sker når vi har et lovligt grundlag herfor.

For nemheds skyld har vi opdelt disse vilkår i en første del, databeskyttelsesdelen, og en anden del, der omhandler de cookies vi anvender.

2. Databeskyttelse af dine personoplysninger

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”GDPR”) påhviler der os som erhvervsdrivende virksomhed og ejer af vores hjemmeside en række forpligtelser i forhold til at beskytte dine personoplysninger.

  2.1. Dataansvarlig:
   RuleStore ApS
   Parallelsvej 13, niveau 10
   9800 Hjørring
   CVR: 38300105

  Henvendelser vedrørende denne Cookie- og databeskyttelsespolitik kan ske på følgende e-mail adresse: info@rulestore.com

  Via vores hjemmeside, de dér tilknyttede tekniske løsninger og når vi indgår aftaler med kunder, indsamler vi følgende kategorier af personoplysninger til brug for følgende angivne formål:

  2.2. Indgåelse og administration af samarbejdsaftale:

  Levering af ydelser i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale med os. Personoplysninger anvendes med henblik på at administrere aftalen, herunder i forbindelse med fakturering af vores ydelse. I den forbindelse behandler vi dit:

   – navn, titel, firmaadresse, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

  Grundlaget for dette er GDPR art. 6.1.b (aftaleopfyldelse). Disse oplysninger stammer direkte fra dig eller en person, som repræsenterer dig.I det omfang det er nødvendigt og falder indenfor formålet vil vi kunne dele oplysningerne med følgende kategorier af modtagere: vores leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører og IT-forhandlere, support, vareleverandører og finansielle institutioner, bogføringsfirmaer, revisorer, advokater og praktikanter som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
  Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet. Under aftaleforholdet opbevarer vi alle korrespondancer og oplysninger der relaterer sig til aftaleadministrationen. Efter afslutningen af aftaleforholdet opbevares personoplysningerne så længe, det er nødvendigt for at kunne dokumentere aftalen. Som udgangspunkt opbevares personoplysningerne derfor 1 år fra endt aftaleforhold.Bogføringsmateriale og oplysninger der tilknytter sig hertil opbevares altid i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav.

  De kommercielle vilkår i relation til den indgåede aftale reguleres ikke i dette dokument, men der henvises til de indgåede salgsvilkår.

 1. Tilmelding til vores nyhedsbrev:
  Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve.Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer og interesseområde for vores forskellige produkter, løsninger og services.

  Disse oplysninger stammer direkte fra dig eller en person, som repræsenterer dig.

  Grundlaget for vores behandling er GDPR art. 6.1.a (samtykke).

  Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

  Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet. Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, betyder det, at vi omgående ophører med at sende dig nyhedsbreve. Du vil blive gjort inaktiv på vores mailliste, og dine personoplysninger vil blive slettet inden for 30 kalenderdage.

 2. Optimering af hjemmeside og profilering:
  Med henblik på at forbedre indretningen af vores hjemmeside og målrette markedsføringen af vores produkter, indsamler vi følgende personoplysninger: navn og titel på kontaktperson, firmaadresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse, cookies.Dette sker til følgende formål:
   1. Ved din brug af vores hjemmeside indsamles oplysninger om brugertrafik på hjemmesiden, herunder de besøgte sider. Disse oplysninger bruges til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt at indrette hjemmesiden bedst muligt. Se nærmere herom i afsnittet om cookies.
   1. Markedsføring: personoplysninger anvendes til målrettet markedsføring og kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder at sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve (hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev-service) og til at analysere jeres potentiale ved brug af vores produkter og løsninger. Disse oplysninger videregives ikke til annoncører, men vi bruger oplysningerne til at tegne en profil af vores brugere og potentielle kunder.

  Grundlaget for vores behandling er GDPR art. 6.1.f (nødvendighed for at kunne forfølge legitime interesser i forbindelse med markedsføring og forbedring af hjemmeside).

  Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører, som vi samarbejder med vedrørende vores hjemmeside. Dette vil altid ske på baggrund af en indgået databehandleraftale.

  Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet, dog således at personoplysninger slettes senest 26 måneder efter indsamlingen er sket.

3. Vedrørende vores brug af cookies

  1. Vi anvender cookies på vores hjemmeside i overensstemmelse med denne cookiepolitik. I overensstemmelse med bekendtgørelse 2011-12-09 nr. 1148 (cookiebekendtgørelsen), skal vi informere om hvilke cookies vi gør brug af og som installeres på dit it-udstyr når du besøger vores hjemmeside.
  1. En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller anden skadelig programmel. Der findes både førsteparts- og tredjepartscookies. Vi benytter os af begge:
  1. Vi anvender følgende førstepartscookies:
    1. Sessioncookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt registrere, hvornår du forlader hjemmesiden.
    1. Persistente cookies. Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden i cookiefilen. Varigheden for de forskellige cookies er meget varierende og typisk på mellem 30 sekunder og 2 år. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille de besøgende fra hinanden og fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om, hvornår den besøgende har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den besøgende kommer fra og går videre til.
  2. Google Analytics har adgang til de sessionscookies og persistente cookies som sættes af os.
  1. Vi sætter som tredjepartscookie følgende:
    1. Google Analytics cookies: Google Analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvilke cookies Google Analytics sætter samt udløbstiden herpå på Google Analytics hjemmeside som du finder her.
  2. Såfremt der linkes videre fra vores hjemmeside til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Vi opfordrer dig til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik.

4. Hvordan sletter du cookies?

 1. Du kan selv slette cookies, såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden tilsvarende enhed. Det er individuelt hvordan cookies slettes alt efter hvilken enhed og hvilken browser du benytter.

5. Videregivelse af personoplysninger

  1. Vi kan videregive dine personoplysninger til vores revisorer og advokater til brug for revisionsmæssig eller juridisk bistand til løsning af en konkret opgave, hvor de pågældende personoplysninger er involveret.
 1. Derudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, medmindre vi har en retlig forpligtelse hertil.

6. Overførsel til lande udenfor EU (eller EØS)

 1. Vi har som udgangspunkt ikke behov for at overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU og vores eksisterende samarbejdspartnere er placeret indenfor EU-området. I særlige situationer kan vi dog blive nødsaget til at overføre data til tredjelande udenfor EU/EØS. I sådanne situationer vil vi dog altid sikre os at der foreligger de fornødne tekniske og kontraktuelle garantier, herunder at overførslen er dækket af Privacy Shield- principperne (for så vidt data overføres til USA) eller lignende EU-godkendte ordninger.

7. Sikkerhedsforanstaltninger

  1. Vi har truffet en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger tabes, forringes eller uberettiget videregives til andre.
  1. Vi gemmer alle personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt. Der tages back-up løbende af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.
  1. Derudover har vi en række fysiske sikkerhedsprocedurer, blandt andet adgangsbegrænsning og aflåsning af vores lokaler, som sikrer mod, at uvedkommende får adgang til vores lokaler med fysisk eller elektroniske data. Virksomheden har desuden pålagt samtlige medarbejdere tavshedspligt i forbindelse med de personoplysninger, de får kendskab til under deres virke.

8. Dine rettigheder i forhold til personoplysninger

  1. Du har følgende rettigheder:
   • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
   • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
   • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
   • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
   • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt dette er teknisk muligt (dataportabilitet).
 1. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har du spørgsmål eller kommentarer til denne Cookie- og databeskyttelsespolitik, bedes du rette henvendelse til os på info@rulestore.comSåfremt du er utilfreds over RuleStores behandling af dine personoplysninger opfordrer vi dig til at kontakte os på førnævnte adresse. Derudover har du altid muligheden for at indgive en klage over RuleStores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.